اطلاعات بانکی موسسه مالکین آکام شهر (بانک صادرات)
شماره حساب
0101318190003
شماره کارت
6037-6919-9015-8271
شماره شبا
IR380190000000101318190003
خواهشمند است لطفا پس از انجام هرگونه واریزی، رسید به همراه شماره واحد و نام مالک به همراه توضیحات پرداختی به واحد حسابداری مجموعه اعلام گردد.

شماره واتس آپ حسابداری:

09333034841